logo         

Úvod » Knihy » Odborná literatura » MORAVSKÉ DĚJINY do roku 1860


    

MORAVSKÉ DĚJINY do roku 1860

Předtiskový prodej POZASTAVEN

img

 

Číslo produktu: MK052
běžná cena 220 Kč
naše cena:
199 Kč ( včetně DPH )

Kompletní specifikace

Pro velký zájem o učebnice je předprodej od 25.12.2020 dočasně pozastaven.
Poptávka po první plánované várce výtisku (100 kusů) učebnic v lednu byla dvojnásobně překročena.
Prosím o Vaši trpělivost. Prodej bude opět obnoven.

Budu Vás informovat v lednu.

Jiří Máca
____________________________________________

Zvýhodněná cena za předtiskový prodej, dodání v lednu 2021. 

Učebnice vznikla díky veřejné sbírce "Učebnice pro Moravu".

Zisk z prodeje učebnic bude zaslán na účet sbírky a bude z něj financován dotisk Moravské dějiny 1860 - 2020, případně další učební pomůcky i pro ty nejmenší.

Příspěvky na dotisk a další učební pomůcky je možno stále zasílat na účet číslo 50405049, kód banky 2010.


Tým pod vedením Ondřeje Hýska dokončil koncem roku 2020 textový a obrazový obsah prvního svazku učebnice moravských zemských dějin. Text byl průběžně ověřován (za specifických podmínek protiepidemických opatření) pedagogy a žáky brněnského Gymnázia, ZŠ a MŠ AKADEMIA (fakultní škola Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity). Druhý svazek učebnice (1860-2020) bude připraven v prosinci 2021 (a vydán v závislosti na finančních možnostech); rozsah každého svazku je 160 stran.
Vycházelo se z osvědčených materiálů projektu Učíme o Moravě, v jehož rámci vznikla dnes již rozebraná učebnice Morava – dějiny země uprostřed Evropy (2012). Tyto materiály, které jsou ve výhradním vlastnictví školy AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ, s.r.o., byly kompletně přepracovány. Hlavní ideovou náplní je podání dějin Moravy z pohledu získávání a ztrácení zemské samosprávy. Důraz je rovněž kladen na dějiny umění a církevní dějiny. Akcentována jsou témata soužití různých náboženských, jazykových, etnických a národnostních skupin, zejména transformace vztahů slovansky a německy mluvících Moravanů do českoněmeckého národnostního konfliktu s tragickými důsledky. Především druhý svazek (1860-2020) podá moravské zemské dějiny značně inovativním způsobem, který je založen na kritické reflexi nacionalistické koncepce 19. století. Je tak zohledněno současné historické poznání, které do učebnicových textů zatím příliš neproniklo (stále převládá spíše mytizované nacionalistické či dokonce nacionalisticko-marxistické dějinné schéma, které je pouze zbaveno nejnápadnějších ostnů). Knihou se prolínají akcenty na moderní vzdělávání, jak je stanovuje Strategie 2030+ (MŠMT), tedy důraz na kompetenční pojetí edukace.

Personální zajištění

Textová stránka:
- hlavní autor textu:
o Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., vedoucí projektu Učíme o Moravě


 • - recenzenti textu:
  o PhDr. Jiří Kacetl (hlavní recenzent)
  o Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D. (recenzent kapitol o pravěku a rané době dějinné)
  o Dr. Elke Krafka (recenzentka dějin německé kultury na Moravě)
  o Mag. Niklas Perzi, MAS (recenzent dějin německé kultury na Moravě)
  o doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. (recenzent kapitol o 20. století a současnosti)
  o JUDr. Jaroslav Kupka (obecná recenze)

  Grafická stránka:
  o doc. PaedDr. Jiří Eliška, hlavní grafik, sazba
  o Mgr. Anna Hýsková, portréty
  o Mgr. Pavel Jansa, mapy
  o Mgr. Jan Studeník, grafika, spolupráce s institucemi na obrazových přílohách
  o PhDr. Lenka Vopelková, tiskařské práce

Stav: nová
Vazba: V4 - lepená + sešitá
Rozměr: A4
Počet stran: 160